BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"thing disintegrates" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzecz rozpada się
  1. thing rzeczownik + disintegrate czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    How swiftly things disintegrated when they started going wrong.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo