BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"thing destroys" — Słownik kolokacji angielskich

thing destroys kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzecz niszczy
  1. thing rzeczownik + destroy czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Tell her what an easy thing it is for the owl to destroy the serpent.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo