"thin-faced woman" — Słownik kolokacji angielskich

thin-faced woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta z wąską twarzą
  1. thin-faced przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At the console was a thin-faced young woman.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo