"thick tube" — Słownik kolokacji angielskich

thick tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gruba rura
  1. thick przymiotnik + tube rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A whitish tube, thick as a finger, cast from the passage made by a bullet into someone's back.

    Podobne kolokacje: