PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"thick book" — Słownik kolokacji angielskich

thick book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża objętościowo książka
  1. thick przymiotnik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    From a thick blue book in a public library, Smith had gotten the names of the executive board members.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo