"therapeutic setting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lecznicze ustawienie
  1. therapeutic przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, they are also unstable and fall apart easily, which makes them unsuitable for therapeutic settings.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo