NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"theatrical project" — Słownik kolokacji angielskich

theatrical project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): teatralny projekt
  1. theatrical przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Restless for success, he began many theatrical projects during the 1860s, most of which were abandoned.

    Podobne kolokacje: