"that season" — Słownik kolokacji angielskich

that season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ta pora roku
  1. that przyimek + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He only played twice that season, out of possible 13 games.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo