"terrifying picture" — Słownik kolokacji angielskich

terrifying picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przerażając obraz
  1. terrifying przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Anne wrote a diary which paints a clear and terrifying picture of the life the family lived.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo