"terrifying image" — Słownik kolokacji angielskich

terrifying image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przerażając obraz
  1. terrifying przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Patrick Gleason's art was praised for creating terrifying and disturbing images that add texture to the pages.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo