"terrific way" — Słownik kolokacji angielskich

terrific way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niesamowita droga
  1. terrific przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "We knew it would be a terrific way to market the film."

    Podobne kolokacje: