"terrible picture" — Słownik kolokacji angielskich

terrible picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): straszny obraz
  1. terrible przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This terrible picture the Muslims had of the enemy was not exaggerated.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo