"terrible image" — Słownik kolokacji angielskich

terrible image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): straszny obraz
  1. terrible przymiotnik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Michael wanted to rush to the screen and smash his hands against the terrible images.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo