"tenor voice" — Słownik kolokacji angielskich

tenor voice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głos tenorowy
  1. tenor rzeczownik + voice rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It wasn't from him, I noted, that his son had got a tenor voice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo