BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"tend to look" — Słownik kolokacji angielskich

tend to look kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej skłoności do patrzenia
  1. tend czasownik + look czasownik
    Zwykła kolokacja

    Most studies of social services, however, tend to look at them from the historical or development view.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo