Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"tempted to tell" — Słownik kolokacji angielskich

tempted to tell kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuszony by powiedzieć
  1. tempt czasownik + tell czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Each of us, we were tempted to tell him, weighed less than 180 pounds.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo