KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"temp." po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "temp." po angielsku

temperature *** , temp. (skrót)

termometer Fever is so misunderstood in general ...
rzeczownik
 1. temperatura [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  What's the temperature? (Jaka jest temperatura?)
  In winter, the temperature here often drops below -20 degrees! (W zimie temperatura tutaj często spada poniżej -20 stopni!)
  Suddenly I felt the change of temperature. (Nagle poczułem zmianę temperatury.)
  zobacz także: degree
 2. temperatura, gorączka informal [COUNTABLE]
  "Are you okay?" "No, I think I've got a temperature." ("Wszystko w porządku?" "Nie, wydaje mi się, że mam temperaturę.")
  You have a temperature - you should go to bed at once. (Masz temperaturę - powinieneś natychmiast iść do łóżka.)
  link synonim: fever

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. pracować w czyimś zastępstwie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. pracownik oddelegowywany na krótki czas do różnych prac
 2. pracownik tymczasowy (przeważnie biurowy) informal
  a worker hired on a temporary basis by a staffing agency

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. chwilowy, przejściowy

"temp." po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "temp." po polsku

rzeczownik
 1. pace ***
  • tempo, szybkość (chodzenia, poruszania się) [SINGULAR]
   He was running at a slow pace. (On biegł wolnym tempem.)
   You should run at your own pace. (Powinieneś biec swoim własnym tempem.)
   What is your pace when you run? (Jakie jest twoje tempo, kiedy biegasz?)
  • tempo, szybkość (np. zmian) [SINGULAR]
   The changes took place in surprisingly rapid pace. (Zmiany były przeprowadzane w zaskakująco szybkim tempie.)
   I can't keep up with the pace of the changes in your life. (Nie nadążam za tempem zmian w twoim życiu.)
   He could use a change of pace. Each day, he looks more and more exhausted. (Przydałaby mu się zmiana tempa. Z dnia na dzień wygląda na coraz bardziej zmęczonego.)
 2. rate *****
  • szybkość, tempo (np. wzrostu), prędkość (robienia czegoś) [COUNTABLE]
   I told my assistants to work on their own rate. (Powiedziałem swoim asystentom, żeby pracowali w swoim tempie.)
   Although he is recovering, the rate of progress is quite slow. (Mimo, że on dochodzi do siebie, tempo postępu jest raczej wolne.)
   At this rate, we'll never get home by midnight. (W tym tempie nigdy nie zajedziemy do domu przed północą.)
 3. tempo
  • tempo (marszu)
   The march tempo is two beats per second. (Tempo marszu to dwa uderzenia na sekundę.)
  • agogika, tempo (element określający w jaki sposób ma być wykonany utwór)
   Keep a steady tempo when you play. (Trzymaj stałe tempo, gdy grasz.)
 4. cadence
 5. pacing
 6. cadency

Powiązane zwroty — "temp."

czasownik
zwiększać (tempo) = spurt , także: spirt
zwalniać (tempo) = slacken
przymiotnik
umiarkowane (tempo) = sedate
szybkie (tempo) = spanking

powered by  eTutor logo