"telling moment" — Słownik kolokacji angielskich

telling moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówiąc moment
  1. telling przymiotnik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was the most telling moment in my 20 years of campaigns here.

    Podobne kolokacje: