"tell the women" — Słownik kolokacji angielskich

tell the women kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell the woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz kobietom
  1. tell czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    What do you tell a woman with two black eyes?

    Podobne kolokacje: