"tell the public" — Słownik kolokacji angielskich

tell the public kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz ludziom
  1. tell czasownik + public rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    When I started telling the general public, they wanted to watch it also.

    Podobne kolokacje:

podobne do "tell the public" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "tell the public" po angielsku

rzeczownik
CAPTCHA , także: Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart = CAPTCHA (internetowy system identyfikacji użytkownika)

powered by  eTutor logo