"tell the person" — Słownik kolokacji angielskich

tell the person kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz osobie
  1. tell czasownik + person rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Tell the person that you'll think about it and then get back to them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo