"tell the owner" — Słownik kolokacji angielskich

tell the owner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz właścicielowi
  1. tell czasownik + owner rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Did you tell the owner of that sports car he nearly lost it?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo