"tell the group" — Słownik kolokacji angielskich

tell the group kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell a group
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz grupę
  1. tell czasownik + group rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The police told the group to mind its own business.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo