"tell the government" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz rząd
  1. tell czasownik + government rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    For perhaps the first time, people have a tool to tell the government exactly what they think.

powered by  eTutor logo