"tell strangers" — Słownik kolokacji angielskich

tell strangers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz nieznajomym
  1. tell czasownik + stranger rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I compulsively tell friends and strangers about things that I like.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo