"tell staff" — Słownik kolokacji angielskich

tell staff kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell one's staff
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz personel
  1. tell czasownik + staff rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Last year he told his staff if they got below 2 percent, he'd take them to dinner.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo