"tell relatives" — Słownik kolokacji angielskich

tell relatives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz krewnym
  1. tell czasownik + relative rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Perhaps this is what my father told his relatives many years ago, if only because he expected as much.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo