"tell players" — Słownik kolokacji angielskich

tell players kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell one's players
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz graczom
  1. tell czasownik + player rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Had the coach told the players anything special before the game?

    Podobne kolokacje: