"tell outside" — Słownik kolokacji angielskich

tell outside kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz na zewnątrz
  1. tell czasownik + outside przyimek
    Zwykła kolokacja

    "We just want to do the best thing for my father," she told reporters outside the family's large home.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo