ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"tell one's wives" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's wives kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell one's wife
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś żony
  1. tell czasownik + wife rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Thus, you should pay the bill and tell your wife you've done so.

    Podobne kolokacje: