"tell one's wife" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's wife kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś żona
  1. tell czasownik + wife rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Thus, you should pay the bill and tell your wife you've done so.

    Podobne kolokacje: