"tell one's superiors" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś przełożony
  1. tell czasownik + superior rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Perkins said that he never told his superiors about what they did.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo