"tell one's story" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's story kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell the story
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś historia
  1. tell czasownik + story rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Tell her your story and I'm sure she will help you.

    Podobne kolokacje:

podobne do "tell one's story" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "tell one's story" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom