"tell one's sons" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's sons kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell one's son
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś synowie
  1. tell czasownik + son rzeczownik
    Luźna kolokacja

    What would she tell her son or daughter when they asked about their father?

    Podobne kolokacje: