"tell one's sisters" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's sisters kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell one's sister
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś siostry
  1. tell czasownik + sister rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He wanted to be the first to tell his sister.

    Podobne kolokacje: