"tell one's sister" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's sister kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś siostra
  1. tell czasownik + sister rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He wanted to be the first to tell his sister.

    Podobne kolokacje: