"tell one's secretary" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś sekretarz
  1. tell czasownik + secretary rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I told my secretary to pay them, that was all.

    Podobne kolokacje: