"tell one's relatives" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: tell relatives
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś krewni
  1. tell czasownik + relative rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Perhaps this is what my father told his relatives many years ago, if only because he expected as much.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo