"tell one's relationship" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś stosunki
  1. tell czasownik + relationship rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Stuart later admits that he had made a mistake getting engaged and calls Felicity to tell her their relationship is over.

powered by  eTutor logo