"tell one's parents" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's parents kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś rodzice
  1. tell czasownik + parent rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Few people told new parents those things in the 60's.

    Podobne kolokacje: