"tell one's neighbors" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: tell neighbors
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś sąsiedzi
  1. tell czasownik + neighbor rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If appropriate, tell neighbors of your plans and how to reach you.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo