"tell one's names" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's names kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell one's name
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś imiona
  1. tell czasownik + name rzeczownik
    Luźna kolokacja

    You don't have to tell him the name of the country.

    Podobne kolokacje: