"tell one's mind" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's mind kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś umysł
  1. tell czasownik + mind rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Sometimes," he told his mind severely, "I feel as if you have a mind of your own."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo