"tell one's lord" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's lord kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś pan
  1. tell czasownik + lord rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "You will tell us your thinking, I hope, my lord?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo