"tell one's husband" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's husband kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś mąż
  1. tell czasownik + husband rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the same way, I told my husband a part of the truth, and no more.