"tell one's group" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's group kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell a group
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś grupa
  1. tell czasownik + group rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The police told the group to mind its own business.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo