"tell one's followers" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś zwolennicy
  1. tell czasownik + follower rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "Our problem today is not the right," he told followers last week.

    Podobne kolokacje: