"tell one's daughters" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: tell one's daughter
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś córki
  1. tell czasownik + daughter rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    What would she tell her son or daughter when they asked about their father?

    Podobne kolokacje: