"tell one's daughter" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś córka
  1. tell czasownik + daughter rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He did not even tell her own daughter for a whole week.

    Podobne kolokacje: