"tell one's cousin" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's cousin kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś kuzyn
  1. tell czasownik + cousin rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "This is a waste of breath," he told his cousin.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo